Бакалаврын боловсрол олгох сургалтын бүртгэл

Бүртгэлийн хураамж: 15,000 төгрөг QR уншуулан төлнө үү

Хүлээн авагч банк: Хаан банк

Дансны дугаар:  5107038325 

Дансны нэр: Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Холбоо барих утасны дугаар: 88197794, 91147719, 99281703, 96611440

Дипломын боловсрол олгох

Бүртгэлийн хураамж: 15,000 төгрөг QR уншуулан төлнө үү

Хүлээн авагч банк: Хаан банк

Дансны дугаар:  5107038325 

Дансны нэр: Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Холбоо барих утасны дугаар: 88197794, 91147719, 99281703, 96611440

Мэргэжлийн боловсрол олгох

Бүртгэлийн хураамж: 15,000 төгрөг QR уншуулан төлнө үү

Хүлээн авагч банк: Хаан банк

Дансны дугаар:  5107038325 

Дансны нэр: Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Холбоо барих утасны дугаар: 88197794, 91147719, 99281703, 96611440

Төгсөлтийн дараах мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын бүртгэл

Бүртгэлийн хураамж: 15,000 төгрөг QR уншуулан төлнө үү

Хүлээн авагч банк: Хаан банк

Дансны дугаар:  5107038325 

Дансны нэр: Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Холбоо барих утасны дугаар: 88197794, 91147719, 99281703, 96611440