Зохиогчийн эрх

Зохиогчийн эрх нь Монгол улсын үндсэн хууль, Иргэний хууль, Оюуны өмчийн тухай хууль болон Зохиогчийн эрхийн тухай хуулиар зохицуулагдана.

Зохиогчийн эрхийн бүтээлд агуулга, зориулалт, үнэ цэнэ, ач холбогдол, илэрхийллийн аргаасаа үл хамааран зохиогчийн оюуны бүтээлч үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн бүтээлийг тооцдог.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram