Суурь шинжлэх ухааны тэнхим

АШУҮИС-ийн ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ АУС-ийн

СУУРЬ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТЭНХИМ

         Дорноговь аймаг дахь АУС-ийн  Суурь Шинжлэх Ухааны тэнхим нь 1971 онд ерөнхий эрдмийн секц нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдаж байжээ. 2018 оноос Суурь Шинжлэх Ухааны тэнхим нэртэйгээр боловсролын үйлчилгээ, эрдэм шинжилгээ, мэргэжлийн үйл ажиллагааг явуулж байна.

Суурь Шинжлэх Ухааны тэнхимийн өнөөгийн бүрэлдэхүүн:

ШУ-ны магистр Ш. Отгонтуяа – тэнхимийн эрхлэгч

Биологийн ухааны доктор, дэд профессор Д. Баатар – Биохимийн багш

ШУ-ны магистр Дү. Батцэцэг – Биофизикийн багш

Спортын мастер Ц. Наранбаатар – Биеийн тамирын багш

ХШУ-ын магистр П. Батчимэг – Англи хэлний багш

ХШУ-ын магистр Б. Батцэцэг – Англи хэлний багш

БУ-ны магистр Ч. Энхжаргал – Түүхийн багш

БУ-ны магистр М. Содномнамжилмаа – Экологи, химийн багш

ХШУ-ын магистр Ц. Дэлгэрмаа – Монгол хэлний багш

        Одоо ажиллаж байгаа багш нарын  10% нь доктор, 90% нь магистрын зэрэгтэй байна.

 Тус тэнхимд Анагаахын суурь боловсролын 1,2-р дамжааны оюутнууд харьяалагддаг бөгөөд оюутнуудын мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор мэргэжлийн чиглэлийн олимпиад уралдааныг уламжлал болгон тогтмол зохион байгуулж байнa.

БАГШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

1. Овог: Дамжин

2. Нэр: Баатар

3. Албан тушаал: Биохимийн багш

4. Боловсрол: Дээд

5. Багшийн эрдмийн зэрэг: Биологийн ухааны доктор, дэд профессор

6. Багшийн холбоо барих и-мэйл хаяг: Baatar@mnums.edu.mn.

7. Утасны дугаар: 99133703

8. Ажил эрхэлсэн байдал: 1979 оноос одоог хүртэл АШУҮИС-ийн Дорноговь аймаг дахь салбар Анагаах Ухааны Сургуульд Химийн багш, тэнхимийн эрхлэгч, дэд захирал, Биохимийн багшаар ажиллаж байна.

9. Эрдэм шинжилгээний чиглэл, хамтын ажиллагаа: Ундны усны химийн  найрлага, эмийн ургамал, хүн амьтны бодисын солилцоо

10. Заадаг хичээл: Биохими

БАГШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

1. Овог: Шаравдорж

2. Нэр: Отгонтуяа

3. Албан тушаал: Химийн багш

4. Боловсрол: Дээд

5. Багшийн эрдмийн зэрэг: Байгалийн ухааны магистр

6. Багшийн холбоо барих и-мэйл хаяг: Otgontuya@mnums.edu.mn.

7. Утасны дугаар: 99139551

8. Ажил эрхэлсэн байдал:

2006-2014 он. Өвөрхангай аймгийн Технологийн сургуульд хими, биологийн багш, 2014 оноос одоог хүртэл АШУҮИС-ийн Дорноговь аймаг дахь салбар Анагаах Ухааны Сургуульд Химийн багш

9. Эрдэм шинжилгээний чиглэл, хамтын ажиллагаа: Ундны усны судалгаа

10. Заадаг хичээл: Хими

БАГШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

1. Овог: Дүгэржав

2. Нэр: Батцэцэг

3. Албан тушаал: Биофизикийн багш

4. Боловсрол: Дээд

5. Багшийн эрдмийн зэрэг: Физикийн ухааны магистр

6. Багшийн холбоо барих и-мэйл хаяг: Battsetse.d@mnums.edu.mn.

7. Утасны дугаар: 96681694

8. Ажил эрхэлсэн байдал:

1999 оноос одоог хүртэл АШУҮИС-ийн Дорноговь аймаг дахь салбар Анагаах Ухааны Сургуульд Биофизикийн багшаар (2001-2011 он хүртэл тэнхимийн эрхлэгч) ажиллаж байна.

9. Эрдэм шинжилгээний чиглэл, хамтын ажиллагаа: Анагаах ухааны боловсрол судлал

10. Заадаг хичээл: Биофизик

БАГШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

1. Овог: Цоо

2. Нэр: Наранбаатар

3. Албан тушаал: Биеийн тамир

4. Боловсрол: Дээд

5. Багшийн эрдмийн зэрэг: Спортын мастер

6. Багшийн холбоо барих и-мэйл хаяг: Naranbaatar@mnums.edu.mn.

7. Утасны дугаар: 88258558

8. Ажил эрхэлсэн байдал:  

1997-2001 он. Дорноговь аймгийн Ерөнхий боловсролын 1-р сургууль

2002-2005 он. Дорноговь аймгийн Ерөнхий боловсролын 2-р сургууль

2007-2009 он. Дорноговь аймгийн Биеийн тамир спортын газрын дарга

2009-2010 он. Дорноговь аймгийн МСҮТ-д ажилтан

2011 оноос одоог хүртэл АШУҮИС-ийн Дорноговь аймаг дахь салбар Анагаах Ухааны Сургуульд Биеийн тамирын багш

9. Эрдэм шинжилгээний чиглэл, хамтын ажиллагаа: Боловсрол судлал

10. Заадаг хичээл: Биеийн тамир

БАГШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

1. Овог: Чойбаатар

2. Нэр: Энхжаргал

3. Албан тушаал: Түүхийн багш

4. Боловсрол: Дээд

5. Багшийн эрдмийн зэрэг: Боловсролын ухааны магистр

6. Багшийн холбоо барих и-мэйл хаяг: Enkhjargal@mnums.edu.mn.

7. Утасны дугаар: 91360126

8. Ажил эрхэлсэн байдал: 2010 оноос одоог хүртэл АШУҮИС-ийн Дорноговь аймаг дахь салбар Анагаах Ухааны Сургуульд Түүхийн багш

9. Эрдэм шинжилгээний чиглэл, хамтын ажиллагаа: Анагаах ухааны боловсрол судлал

10. Заадаг хичээл: Түүх

БАГШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

1. Овог: Пүрэвжав

2. Нэр: Батчимэг

3. Албан тушаал: Англи хэлний багш

4. Боловсрол: Дээд

5. Багшийн эрдмийн зэрэг: Хэл шинжлэлийн ухааны магистр

6. Багшийн холбоо барих и-мэйл хаяг: Batchimeg@mnums.edu.mn.

7. Утасны дугаар: 96039096

8. Ажил эрхэлсэн байдал: 2005 оноос одоог хүртэл АШУҮИС-ийн Дорноговь аймаг дахь салбар Анагаах Ухааны Сургуульд Англи хэлний багш

9. Эрдэм шинжилгээний чиглэл, хамтын ажиллагаа: Анагаах ухааны боловсрол судлал

10. Заадаг хичээл: Англи хэл

БАГШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

1. Овог: Батхуяг

2. Нэр: Батцэцэг

3. Албан тушаал: Англи хэлний багш

4. Боловсрол: Дээд

5. Багшийн эрдмийн зэрэг: Хэл шинжлэлийн ухааны магистр

6. Багшийн холбоо барих и-мэйл хаяг: Battsetseg.b@mnums.edu.mn.

7. Утасны дугаар: 99067666

8. Ажил эрхэлсэн байдал: 2006 оноос одоог хүртэл АШУҮИС-ийн Дорноговь аймаг дахь салбар Анагаах Ухааны Сургуульд Англи хэлний багш

9. Эрдэм шинжилгээний чиглэл, хамтын ажиллагаа: Анагаах ухааны боловсрол судлал

10. Заадаг хичээл: Англи хэл

БАГШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

1. Овог: Цэнгэл

2. Нэр: Дэлгэрмаа

3. Албан тушаал: Монгол хэлний багш

4. Боловсрол: Дээд

5. Багшийн эрдмийн зэрэг: Хэл шинжлэлийн ухааны магистр

6. Багшийн холбоо барих и-мэйл хаяг: Delgermaa@mnums.edu.mn.

7. Утасны дугаар: 89017477

8. Ажил эрхэлсэн байдал: 2011оноос одоог хүртэл АШУҮИС-ийн Дорноговь аймаг дахь салбар Анагаах Ухааны Сургуульд Монгол хэлний багш

9. Эрдэм шинжилгээний чиглэл, хамтын ажиллагаа: Анагаах ухааны боловсрол судлал

10. Заадаг хичээл: Монгол хэл

БАГШИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

1. Овог: Мятавдорж

2. Нэр: Содномнамжилмаа

3. Албан тушаал: Экологийн багш

4. Боловсрол: Дээд

5. Багшийн эрдмийн зэрэг: Боловсролын ухааны магистр

6. Багшийн холбоо барих и-мэйл хаяг: Sodnomnamjilbaas.@mnums.edu.mn.

7. Утасны дугаар: 88220100

8. Ажил эрхэлсэн байдал: 2008оноос одоог хүртэл АШУҮИС-ийн Дорноговь аймаг дахь салбар Анагаах Ухааны Сургуульд Экологийн багш

9. Эрдэм шинжилгээний чиглэл, хамтын ажиллагаа: Анагаах ухааны боловсрол судлал

10. Заадаг хичээл: Экологи

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram