Хөтөлбөрийн дэд хороо хурлын протокол

АШУҮИС-ийн Дорноговь аймаг дахь салбар аус-ийн хөтөлбөрийн дэд хороо 2023 оны 03 дүгээр сарын 03-ны өдөр хуралдсан.

Тус хуралд хөтөлбөрийн дэд хорооны гишүүд 100 хувийн ирцтэйгээр оролцлоо.  Хурлаар сургалтын хөтөлбөрийн үндэсний магадлан итгэмжлэлд бэлтгэх ажлын хэсэг байгуулах нэрсийг батлан, улсын шалгалтыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах тухай мөн багшийн аттестатчилалд бэлтгэх тухай асуудлуудыг авч хэлэлцэн холбогдох багш тэнхимүүдэд үүрэг даалгаврыг өгч ажиллалаа.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram