ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТЭРГҮҮЛЭХ ЖУРАМ

ҮЗЭX XОЛБООС
1ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ-ЖУРМЫН ЖАГСААЛТ
2ШУТДС-гийн тухай журам
3ШУТДС-гийн санхүүжилтийн дотоод журам (1)
4АШУҮИС-ийн Судалгааны хүрээлэн-төв-лабораторийн журам (1)
5АШУҮИС-ийн Оюуны өмчийн бодлого
6АШУҮИС-ийн Эрдмийн цол олгох журам
7СУДАЛГААНЫ ЁС ЗҮЙН ХЯНАЛТЫН ХОРООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ 2021он А92
8ТСҮАЗЖ
9Багшийн үйл ажиллагаа, гүйцэтгэлийг тооцох журам
10Захирлын нэрэмжит судалгааны тэтгэлэг олгох журамЗахирлын нэрэмжит судалгааны тэтгэлэг олгох журам
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram