ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ (2022-2025)

  • Ген, эд, эс, үүдэл эсийн молекул генетикийн судалгаа
  • Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчний оношилгоо, эмчилгээний өндөр технологи нэвтрүүлэх судалгаа
  • Нийгмийн эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчны судалгаа
  • Хүний эрүүл мэндэд тустай экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн, шинэ болон уламжлалт эмийн судалгаа
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram