Оюутан элсүүлэх хөтөлбөр

ТӨГСӨЛТИЙН ӨМНӨХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР Анагаах ухаан (Хүний их эмч) -  6 жил 091201 Ерөнхий боловсролын 12 дугаар ангийг төгссөн элсэгч нийт 6 жилийн хугацаанд 207 багц цагийн агуулга бүхий хичээлийг…

Continue ReadingОюутан элсүүлэх хөтөлбөр

Оюутан элсүүлэx журам

Гурав. Элсэгчдийг шалгаруулах ба мэргэжил сонгох Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас эрх олгогдсон боловсролын үнэлгээний төвийн зохион байгуулсан ерөнхий шалгалтын оноог үндэслэн тус сургуульд оюутан элсүүлнэ. Ерөнхий шалгалтын…

Continue ReadingОюутан элсүүлэx журам